FOTO-VIDEO PRODUKCIA JS-MEDIA
Ú V O D

Kontakt: Tel.: +421 905 206 539 • E-mail: fotovideo@js-media.eu • Prievidza Slovakia
KAMEROVANIE FOTOGRAFOVANIE GRAFIKA & WEBDIZAJN PRODUKCIA
Foto-Video produkcia JS-Media;

 
Mestské/obecné slávnosti
 
Inaugurácie
 
Stretnutie partnerov
 
Partnerské súťaže
 
Športové stretnutia
 

Výročné mestské a obecné slávnosti, Jubilejné výročie mesta
 
 
Inaugurácia osobnosti, Krst vydaného diela - knihy, albumu, CD ...
 
Stretnutie partnerských ( družobných ) miest, Stretnutie rodákov mesta / obce
 
Hasičské obecné súťaže
 
Športové strenutia, klubové zápasy, Rally auto-moto ...